De tijd dat hernieuwbare energie iets ‘nieuws’ was en dat mensen verbaasd opkeken bij het zien van een zonnepaneel ligt ver achter ons. De hernieuwbare energie evolutie is uitgegroeid tot een Revolutie. Het Internationaal Energie Agentschap komt vandaag met opvallende cijfers. In 2015 was de totaal geïnstalleerde capaciteit hernieuwbare energie groter dan die van steenkool. Volgens het IEA zal deze trend nog verder gaan. Het schat in dat in de komende jaren er 30.000 zonnepanelen zullen bijkomen … per uur! Ook de capaciteit van windenergie zal  sterk toenemen met 2,5 windturbines per uur. Aan dit tempo zal 7600 TWh hernieuwbare elektriciteit geproduceerd worden in het jaar 2021, genoeg om Europa en USA een jaar van stroom te voorzien.

Het is duidelijk, deze [r]evolutie is geen tijdelijke trend, maar dit zal zich zeker verder doorzetten. Dit is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de energieconsument. De kosten voor (hernieuwbare) elektriciteit zullen dalen door de gigantische schaalvoordelen die gepaard gaan met een dergelijke vooruitgang. De toename van hernieuwbare energie heeft reeds voor een afname van de prijzen gezorgd op de markt, voornamelijk in Duitsland. Energieproducten zullen creatief moeten omgaan met deze nieuwe realiteit en meer flexibiliteit zal noodzakelijk zijn. Misschien komen die slimme meters dan toch in de Vlaamse huishoudens, Mr. Tommelein?

 

Bronnen:

http://www.iea.org/newsroom/news/2016/october/iea-raises-its-five-year-renewable-growth-forecast-as-2015-marks-record-year.html

http://www.iea.org/media/news/2016/news/MTRMRInfographic.png