De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd met daarin een voorstel voor het vastleggen van nationale emissiedoelstellingen voor de Europese lidstaten, waaronder ook voor België. In dat voorstel staat dat de emissies van broeikasgassen in België, tegen het jaar 2030, met 35% zouden moeten dalen, vergeleken met het jaar 2005.

Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we in België niet echt een toonbeeld van daadkracht op het gebied van maatregelen om emissies en klimaatverandering tegen te gaan. Onze ministers van klimaat (het zijn er uiteraard 4, naar Belgische traditie) hebben er namelijk zes jaar over gedaan hebben om het eens te worden over de verdeling van de klimaatinspanningen voor 2020. Net op tijd voor de klimaatconferentie in Parijs, een internationale afgang werd net (niet) vermeden. België werd in Parijs namelijk bekroond met de niet-zo-benijdenswaardige “fossil of the day” award, prijs voor de minst voorbeeldige klimaat-leerling. De onderhandelingen voor de verdeling van de lasten en lusten voor het energie- en klimaatbeleid onder de regio’s (tegen 2020) zijn trouwens nog niet eens helemaal afgerond…wordt dus vervolgd.

Het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen in 2020 en 2030 zal in ieder geval niet vanzelf gaan, er is dringend nood aan een coherent beleid. In het huidige federale regeerakkoord staat dat er een energiepact zou komen tegen 2015… helaas, een klein beetje vertraging, de nieuwe deadline is voor 2017. Ik durf er in ieder geval mijn geld niet op inzetten. Een ding is zeker, uitstellen is geen goede optie. Het is tijd om in te zien dat klagen nergens toe zal leiden, we moeten dringend meer investeren in renovatie, openbaar vervoer, en allerlei nieuwe duurzame technologieën, dit zal op lange termijn de kosten voor de energietransitie (minder energieverbruik en meer hernieuwbare energie) verlagen en de economie stimuleren. Laten we dus hopen dat deze aankondiging van de Europese commissie, een ambitieuze nationale doelstelling van -35% broeikasgasemissies tegen 2030, een nieuwe ‘wake-up call’ is die de ministers zal aanzetten tot meer en betere samenwerking.

Ter info:

Onze “klimaatministers” zijn: Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) Paul Furlan (PS, Wallonië), Marie Christine Marghem (MR, federaal) en Céline Fremault (cdH, Brussel)

Bronnen:

EU Commissie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2545_en.htm

http://www.demorgen.be/binnenland/klimaatakkoord-is-er-maar-is-het-af-b586b9bc/

http://www.demorgen.be/wetenschap/ivo-belet-belgie-moet-co2-uitstoot-met-35-procent-verminderen-tegen-2030-bade6d32/

http://www.tijd.be/opinie/commentaar/Min_35_procent.9789887-620.art

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151130_01997060