Er is al heel wat te doen geweest rond zonnepanelen de voorbije weken, maanden en jaren. Na de indrukwekkende toename in de jaren 2009-2012 kwam een herziening van het certificatensysteem, waardoor de hele industrie als een kaartenhuisje in elkaar is gevallen. Maar, de tijden zijn blijkbaar weer aan het keren. Minister Tommelein is tevreden “ De Vlaming heeft de zonne-energie herontdekt” en dat is goed nieuws, want van biomassacentrales moeten we niet teveel meer verwachten… De PV-industrie is uiteraard zeer tevreden, de kostprijs voor de gemiddelde installatie voor een Vlaams gezin gedaald is tot 5000 € wat neerkomt op een terugverdientijd van minder dan tien jaar.

Er was bovendien nog meer zonne-nieuws. Op de laatste vrijdag van de maand mei was het aandeel van zonne-energie in Vlaanderen historisch hoog. “De gezinnen en bedrijven haalden dus een kwart van alle energie uit de zon” stelt de heer Alex Polfliet (federatie van zonnepaneleninstallateurs).

Als we deze twee recente nieuwsberichten vergelijken zien we echter een grote uitdaging op ons afkomen. Wat als het aantal zonnepanelen nog zou toenemen met een factor 4? (wat technisch zeker mogelijk is). Dan zouden we op zonnige weekends alleen al met zonnepanelen voldoende elektriciteit produceren, wat erop neerkomt dat (gedurende die uren) de windmolens, kerncentrales en andere bronnen niet meer nodig zouden zijn. De nood aan flexibiliteit zal dus sterk toenemen in de komende jaren. Een nieuwe visie op de elektriciteitsmarkt is dus noodzakelijk. Hopelijk zal de uitrol van de slimme meters helpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

 

 

Bronnen:

http://www.demorgen.be/wetenschap/zonnepanelen-breken-alle-records-bfba79e2/

http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/3171054/2017/05/31/Aantal-zonne-installaties-verdubbeld-in-een-jaar.dhtml