Wie het energienieuws de voorbije dagen heeft gevolgd was waarschijnlijk verbaasd door de verschillende tegenstrijdige berichten. Enerzijds zijn de elektriciteitsprijzen in Vlaanderen de voorbije jaren sterk gestegen.  De CREG heeft namelijk becijferd dat elektriciteit tussen 2007 en 2016 voor een Vlaams gezin 112 procent duurder geworden is! Langs de andere kant bevestigd een topman van EDF-Luminus (Grégoire Dallemagne) dat ze hun gascentrales zullen sluiten omdat deze door de lage energieprijzen niet winstgevend zijn. De enige hoop voor deze centrales is dat ze opgenomen worden in de strategische reserve (een “verzekering” om een black-out te voorkomen, centrales die niet winstgevend zijn kunnen hieraan deelnemen en krijgen een vergoeding om beschikbaar te blijven)

Hoe kan het nu dat de prijzen aan de ene kant historisch hoog zijn, en aan de andere kant historisch laag? Laten we beginnen met het tweede, de lage elektriciteitsprijzen in Europa. Deze zijn een gevolg van verschillende elementen die samenkomen. Na de crisis is de vraag naar elektriciteit in Europa gedaald, dus (les 1 in de economie) als de vraag daalt, dan dalen de prijzen. Bovenop dit gegeven was er ook nog de ontdekking van goedkoop gas in Amerika, die heeft gezorgd voor een overaanbod aan steenkool in de rest van de wereld, dus (les 2 in de economie) de prijs van steenkool is gedaald en dus ook de prijs van elektriciteit op basis van steenkool (halvering van de steenkoolprijs tussen 2011 en 2016). Tenslotte is er overal hernieuwbare energie bijgekomen, en dat zorgt voor een extra overaanbod.

De toename van uw factuur is dus vooral te wijten aan de “niet energie” onderdelen van de elektriciteitsprijs. Volgens de studie van de CREG zijn hier vooral de distributiekosten de boosdoener. Deze kosten zijn in Vlaanderen (gemiddeld) toegenomen met maar liefst 152 procent. Om hieraan te ontsnappen volstaat slechts 1 radicale maatregel: verhuizen naar Brussel, waar deze slechts met 20% gestegen zijn. Minister Tommelein kwam snel op de proppen met het idee van een fusie om de kosten te drukken, maar energie-experts waren er ook snel bij om te stellen dat dergelijke besparingen weinig impact zullen hebben op de finale factuur.

De conclusie blijft: investeer in zonne-energie, vervang uw oude toestellen en verander van leverancier… het ziet er jammer genoeg niet naar uit de prijs snel zal dalen.

 

 

http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/edf-veut-toujours-fermer-quatre-centrales-58d94726cd7064612afbefa2

http://www.demorgen.be/economie/stroomfactuur-meer-dan-verdubbeld-in-tien-jaar-b5b9330f/

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=coal-south-african&months=120

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170328_02803712