Onze noorderburen verbaasden recent vriend en vijand met hun succesvolle aanpak voor het bouwen van offshore windmolens in hun deel van de Noordzee. Met een kost per MWh van slechts 72,2 euro gaven ze iedereen het nakijken. Niemand (Nederlandse regering, Belgische regering, Europese Commissie, CREG, de concurrerende offshore bedrijven en ikzelf) had gedacht dat het mogelijk zou zijn om windmolens op zee te bouwen voor zo weinig geld. De alerte journalisten waren er enkele dagen later dan ook zeer snel bij om de oversubsidiëring van de Belgische offshore aan te kaarten.
Wat mij opvalt is dat zeer weinig journalisten de moeite hebben gedaan om de mensen die de windmolenparken in België effectief gaan bouwen eens te vragen hoe het nu zit. Uit een interview met het “Belgian Offshore Platform” blijkt dat de windmolens in Nederland pas rond 2023 volledig operationeel zullen zijn, terwijl Rentel en Norther binnen de twee jaar al zullen draaien. Toch niet onbelangrijk lijkt mij, een Tesla is ongetwijfeld nu ook duurder dan één in 2023…
De Nederlanders hebben het wel slim aangepakt, dat moeten we toegeven, maar ze hebben er ook hun tijd voor genomen. In België is ongeveer de helft van de geplande windmolenparken reeds operationeel en tegen 2020 zal er een totale offshore capaciteit zijn van 2200 MW. Hoeveel offshore zal er in Nederland staan tegen 2020? Slechts 1000 MW… Maar, en dat moeten we ook vermelden, Nederland heeft wel de ambitie om daarna hun achterstand snel in te halen en gaat voor 4500 MW tegen 2025-2030.
Er vallen wel wat kanttekeningen te maken bij het energiebeleid van “Gidsland Nederland”. In 2014 was het aandeel van hernieuwbare energie bij de Nederlanders slechts 5,5% terwijl dit in België reeds 8% bedroeg. Nederland stond zo in de “top” drie van landen met het minste aandeel in hernieuwbare energie in Europa, niet echt een benijdenswaardige positie. De Nederlanders hebben dus lang de kat uit de boom gekeken, deze afwachtende houding was wel goed voor de portefeuille van de Nederlander, maar op Europees niveau is dit toch wel een kleine blamage. België, daarentegen, wou graag een pionier zijn op gebied van windenergie op zee, wat op zich geslaagd is, maar dit zorgt natuurlijk ook voor de nodige extra risico’s en kosten.
Uiteindelijk is het een goede zaak dat hernieuwbare energie goedkoper aan het worden is. Tegen 2025 zou offshore energie even goedkoop zijn als de huidige fossiele energie, daar kunnen toch weinig mensen rouwig om zijn.

Bronnen:
Subsidies voor windparken op zee in vrije val (Belang van Limburg)
http://offshorewind.rvo.nl/file/download/43061512
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7155577/8-10022016-AP-EN.pdf/38bf822f-8adf-4e54-b9c6-87b342ead339