Belangrijk nieuws vanuit de stoffige gebouwen van de Europese Commissie in Brussel. Op 25 februari heeft de vicepresident voor de energie unie, Maros Šefčovič, het “grootste energieproject sinds de introductie van de Kool en Staal gemeenschap” voorgesteld. Dit project heeft als doel om samenwerking binnen de EU te bevorderen en energiehandel in Europa zo vlot mogelijk te laten verlopen. Met de recente problemen in Oekraïne in het achterhoofd lijkt dit een zeer goed idee. België is misschien wel minder afhankelijk van Russisch gas dan de andere Europese landen, het dichtdraaien van de gaskraan in Oost-Europa zou ook hier gevolgen kunnen hebben.

Het politieke belang van de gasafhankelijkheid van Rusland is uiteraard zeer groot, maar dat wil niet zeggen dat de elektriciteitsmarkten in de EU genegeerd worden. Gelukkig maar, want veel infrastructuur is stokoud en gericht op nationale energievoorziening. Het is in het belang van bedrijven en gezinnen dat de marktbarrières voor het transport van elektriciteit zo laag mogelijk zijn. Want, hoe meer concurrentie, hoe lager de prijzen, en dat is uiteraard goed nieuws. Nu maar hopen dat de verschillende Europese lidstaten goed samenwerken en geen al te grote nationalistische gevoelens hebben. In België gaat het alleszins de goede richting uit, met verschillende projecten om kabels te trekken naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Laat die goedkope stroom maar komen!

Meer info over de Energie Unie: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm