In deze editie van onze digitale ENBRO-nieuwsbrief staan wij graag even stil bij de mogelijke gevolgen van een nakend stroomtekort voor uw bedrijf. Het stilleggen van drie kerncentrales maakt de kans op een (tijdelijk) deficit immers een stuk groter. Dit kan gecompenseerd worden dankzij enkele maatregelen. Enerzijds kunnen we stroom invoeren uit onze buurlanden Nederland en Frankrijk. Anderzijds zouden industriële bedrijven tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld en reservecapaciteiten worden aangesproken. De combinatie van deze maatregelen zou zelfs op een dag zonder wind of zon voldoende moeten zijn om het uitvallen van de betrokken kerncentrales te compenseren. Echte problemen krijgen we enkel wanneer het koud wordt. Dan moet Frankrijk immers zelf zijn reserves aanspreken en kan het niet meer uitvoeren naar ons land, waardoor een stroomtekort onafwendbaar wordt.

Hoe dit stroomtekort zich zal manifesteren is nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat het stroomverbruik niet op elk ogenblik van de dag even groot is, en een tekort dus hoe dan ook zeer tijdelijk is. Bovendien zal Elia, de beheerder van ons transportnet, er steeds alles aan doen om het uitvallen van het volledige Belgische stroomnet (ook wel eens “black-out” genoemd) te vermijden. Zij lijken trouwens de nodige schakelplannen daarvoor klaar te hebben. Stroomschakelingen zouden beperkt blijven tot de meest landelijke gebieden en dit steeds tussen 17u en 20u.

Maar nogmaals, zover zijn we nog niet. De kans op een tekort is verhoogd, maar is alles behalve zeker. Graag zetten we voor u wel even op een rijtje welke maatregelen u als bedrijf kan nemen om u tegen een mogelijk tekort te wapenen:

  • Check of uw bedrijf in een schakelzone van Elia ligt
  • Ga na of noodaggregaten in uw bedrijf noodzakelijk zijn om economische schade te vermijden
  • Bedenk steeds dat het alles behalve zeker is dat een effectief stroomtekort zich voordoet en beschouw kosten voor noodstroomvoorziening dus als een verzekeringspremie
  • Neem regelmatig een kijkje op onze website om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor uw bedrijf

StroomtekortHelaas blijft deze hele situatie ook zonder stroomtekort niet zonder gevolgen. Zo is de prijs voor Belgische stroom in 2015 al naar 50 euro per MWh gestegen. Dat is bijna 20% meer dan de prijzen in Duitsland en ook hoger dan in Nederland en Frankrijk. Dit betekent dat iedereen die nu nog prijzen moet vastleggen voor volgend jaar een stuk meer betaalt. Indien we deze winter beter doorkomen dan verwacht, zouden de spotmarkten wel eens flink onder die 50 euro per MWh kunnen handelen. Dit toont nogmaals het belang aan van een goede energie-inkoop strategie. Als uw energiemakelaar weet ENBRO precies hoe u op dergelijke situaties moet anticiperen en reageren, waardoor uw aankoopbeleid dus steeds in goede handen is.