Vorige maand ging onze Vlaamse minister van energie, Annemie Turtelboom, op reis naar Italië. Wat ze daar zag was zeer indrukwekkend. Blijkbaar staan de Italianen al veel verder met het invoeren van de slimme meters dan de Vlamingen. Maar daar zal binnenkort verandering in komen.

In de volgende jaren zal de slimme meter, als alles volgens plan verloopt, overal in de Vlaamse huizen en bedrijven geïnstalleerd worden. De kosten hiervan zijn, volgens de minister, relatief bescheiden. Het zou neerkomen op 70€ per meter. De baten, echter, zouden voornamelijk voor de distributienetbeheerders zijn, zoals Eandis en Infrax, die gemakkelijker de meetstanden kunnen opnemen en ‘aftappers’ sneller kunnen opsporen.

Een slimme consument kan echter ook besparen. Studies wijzen uit dat mensen met een slimme meter geneigd zijn om minder energie te verbruiken, omdat ze een duidelijker beeld krijgen van hun verbruik. De resultaten van dergelijke studies zijn echter niet altijd eenduidig. Een slimmer meter komt blijkbaar alleen tot zijn recht als er ook een slimme consument is. Bent u een slimme consument? Als u zich meer bewust zou zijn van uw verbruik, en zou daarenboven ook overschakelen naar een goedkopere leverancier, kan de kost van die slimme meter misschien wel een peulenschil zijn vergeleken met de besparingen op uw energiefactuur.