Er is weer wat meer duidelijkheid omtrent de toekomst van energie in Europa, het langverwachte “Winter Package” van de Europese Commissie ligt op tafel. Een van de meest opvallende maatregelen is het vastleggen van een bindende doelstelling voor energie-efficiëntie van 30% tegen 2030. De meeste waarnemers hadden een doelstelling van slechts 27% verwacht.  “Eindelijk!” zullen alle energie-economen zeggen, eindelijk een focus op het besparen van energie. Reeds in het begin van de energietransitie kwamen respectabele instellingen zoals het Internationaal Energie Agentschap en ook enkele grote consulting bureaus en professoren met de boodschap dat inzetten op energiebesparingen de goedkoopste, milieuvriendelijkste, en dus beste manier was om de energietransitie te doen slagen. Want, zoals elke mens met boerenverstand weet, hoe minder je verbruikt, hoe minder kosten. Helaas, zoals af en toe wel eens gebeurd, luisterden de beleidsmakers niet zo goed en ontstond een kluwen van subsidies voor elektrische wagens, zonnepanelen, biomassacentrales, en ga zo maar verder. Allemaal maatregelen, zo hebben we ondertussen geleerd, die veel geld kosten.

We kunnen nu toch enige troost vinden in de vaststelling dat de beleidsmakers blijk geven van enig voortschrijdend inzicht. Het verhogen van de efficiëntie-doelstelling van 27% tot 30% zou zorgen voor 400.000 extra jobs en een afname van de import van fossiele brandstoffen met 12% in 2030 wat overeenkomt met een besparing van maar liefst 70 miljard euro. Klinkt goed nietwaar? Beter laat dan nooit, zou ik zeggen, nu maar hopen dat alle lidstaten dit ambitieuze plan ook kunnen waarmaken.

Bronnen:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3986_en.htm

http://www.tijd.be/dossier/Europareeks/Ook_klimaatbeleid_komt_onder_streng_Europees_toezicht.9836863-3140.art