Persbericht: ETHIAS en WALLONIE ENTREPRENDRE investeren in SPARKI om de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit in België te versnellen

17/04/2024
Terug naar het overzicht
Enbro - Iedereen de  juiste energiedeal

Persbericht 17/04/2024

ETHIAS, WALLONIE ENTREPRENDRE en GRIDLINK slaan de handen in elkaar om gezamenlijk 24 miljoen euro te investeren in SPARKI, een Belgische startup die gespecialiseerd is in oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Dankzij dit initiatief kan SPARKI de uitrol van zijn oplaadpalen in heel België versnellen en op die manier bijdragen aan de transitie naar een duurzamere elektrische mobiliteit.  

Overgang naar een groenere mobiliteit: de trends in België

In de transitie naar elektrische voertuigen wordt er momenteel naar een hogere snelheid geschakeld. Vandaag rijden er niet minder dan 200.000 elektrische voertuigen op de Belgische wegen en dat aantal neemt continu toe: het marktaandeel ervan is namelijk gestegen van 10,3% in 2022 naar 19,6% in 2023. Verwacht wordt dat 2024 deze groei bevestigt, onder meer dankzij de fiscaliteit in verband met de bedrijfswagens, maar ook door de aankooppremie die Vlaanderen aanbiedt. Tegen die achtergrond is het van cruciaal belang om snel een oplaadinfrastructuur uit te rollen die aansluit bij het toenemende aantal elektrische wagens op onze wegen en om efficiënt te kunnen inspelen op de toenemende vraag op het vlak van groene mobiliteit.  

 

Daarbij komt dat Wallonië ambitieuze doelen heeft vooropgesteld voor de laadinfrastructuur van elektrische wagens op zijn grondgebied: tussen nu en 2026 zullen er 6.000 laadpalen worden geïnstalleerd (4.000 publieke en 2.000 private) en tegen 2030 moeten er 40.000 laadpunten beschikbaar zijn. Meer nog, in lijn met wat Europa voortaan vooropstelt, moeten er ook minstens 1.000 punten worden voorzien op het structurele wegennetwerk (snelwegenassen). Bovendien beschikt 26% van de autobestuurders in Wallonië nu niet over een privatieve parkeerplaats, wat betekent dat zij uitsluitend zijn aangewezen op publieke laadpalen.

 

ETHIAS en WALLONIE ENTREPRENDRE streven naar een versnelde transitie naar een duurzame mobiliteit  

In die context hebben ETHIAS en WALLONIE ENTREPRENDRE zopas, samen met GRIDLINK – een holding gespecialiseerd als energiemakelaar en eigenaar van Earth, een zonnepaneleninstallateur – 24 miljoen euro geïnjecteerd in SPARKI, de Belgische start-up die zich toelegt op de installatie en het beheer van laadpalen, en dan vooral ultrasnelladers, in het hele land. Hiermee wil SPARKI het Belgische netwerk uitbreiden met de installatie van 600 ultrasnelle laadpalen, waarvan er al een honderdtal is geïnstalleerd, vooral in Vlaanderen. Om de uitrol van die stations te versnellen, bieden ETHIAS en WALLONIE ENTREPRENDRE aan de start-up een aanvullende steunmaatregel via een hybride financieel instrument.  

SPARKI is immers meer dan een Belgische operator; de start-up onderscheidt zich door zijn prestaties en innovatie. SPARKI pakt uit met ultrasnelladers met een vermogen vanaf 600 kW, waarmee men in amper 5 minuten tot 100 km autonomie kan opladen (naargelang het voertuigmodel). En dat is lang niet alles: de start-up werkt momenteel aan de invoering van nog snellere laadpalen met een vermogen tot 720 kW. Bovendien beperkt SPARKI zich niet tot het snellaadnetwerk. Het bedrijf wil ook een netwerk van zogenaamd “trage” laadpalen uitbouwen dat zich richt tot bedrijven of gezinnen, met vermogens van 3,7 kW en van 22 kW. Dat betekent dat er in de toekomst vele duizenden extra laadpalen zullen worden geïnstalleerd. 

De prioriteit nu ligt bij de uitrol van 600 ultrasnelle laadpalen tegen eind 2025. Dat betekent een investering van om en bij 100 miljoen euro (97,5 M€). Dat bedrag dekt niet alleen de kosten voor het versterken van het netwerk, maar ook de aanleg van de gronden waarop die installaties komen te staan. Er is bovendien voorzien dat 40% van die infrastructuur in Wallonië wordt neergezet.  

 

Stéphane Nols & Pascal Carlens, Investment Managers & Head of Investment bij ETHIAS: “Wij hebben lang vooraf gesprekken opgestart met SPARKI omdat wij snel overtuigd waren van het potentieel van het project en van de kwaliteit van de betrokken teams. Wij profileren ons niet louter als investeerder: wij streven er altijd naar de onderneming te ondersteunen en een financiële structuur aan te bieden die spoort met het project. Deze investering sluit perfect aan bij onze strategie over energietransitie in België, bovenop al onze andere investeringen in windenergie, zonnepanelen en globaler gezien in infrastructuur. Los van het financiële belang en onze rol als langetermijninvesteerder, past dit ook in onze ESG-doelen en belichaamt het de waarden van Ethias.”

 

Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer bij ETHIAS: “De investering in SPARKI moet worden gezien als een verlengstuk van andere initiatieven, zoals Ethias Lease. In het licht van de harde concurrentie op deze markt willen wij SPARKI begeleiden in de ambitie van de start-up om uit te groeien tot een lokale leader in België door, onder meer, te focussen op strategische locaties, waaronder die in de buurt van businesscentra.”

 

Olivier BOUCHAT, lid van het directiecomité van WALLONIE ENTREPRENDRE: “WE ambieert een zo groot mogelijk aantal koolstofvrije oplossingen in Wallonië. Naast onze aanwezigheid in offshore windparken, windturbines op het vasteland, zonnepaneelcentrales, batterijparken voor energieopslag, groene waterstof, biomethanisatie enz., streefde WE ernaar te investeren binnen verscheidene operatoren die actief zijn in de uitrol van laadpalen, waarbinnen de vennootschap SPARKI opviel door zijn competenties, visie en permanent innovatiegericht onderzoek. Doel is uiteraard bij te dragen aan een versnelde ontwikkeling van die elektrische infrastructuren op Waalse bodem. Met SPARKI ondersteunt onze economische tool een belangrijke nieuwe sector – de groene mobiliteit - samen met andere solide partners ten behoeve van de energietransitie.”

 

Op weg naar een ambitieuze en essentiële oplaadinfrastructuur

Luc Demeyere, co-CEO van GRIDLINK: “De uitdaging waar we voor staan is niet alleen operationeel en commercieel, maar ook financieel. Het investeringsplan van meer dan 100 miljoen euro is enorm. Het vertrouwen en de steun van sterke, betrouwbare partners zoals ETHIAS en WE, die geloven in ons project en in de teams die het zullen uitvoeren, zijn een fantastische stimulans voor ons. We zijn erg dankbaar. Met ETHIAS, WE en GRIDLINK heeft SPARKI alle troeven in handen om zijn ambitieuze plannen te realiseren.”

 

Onze ambitie is om tegen 2025 in België meer dan 1.200 laadpunten te hebben op 300 sites, elk uitgerust met 2 ultrasnelle laders", aldus Peter Buyckx, CEO van SPARKI. "Deze stations zijn essentieel als we gelijke tred willen houden met de exponentiële groei van het aantal elektrische voertuigen en de ambitieuze doelstellingen van Europa willen halen.”

 

 

Visuals beschikbaar op: https://tinyurl.com/mr356p4r

 

Perscontacten

ETHIAS
Serge Jacobs
+32 475 98 31 37
press@ethias.be

WALLONIE ENTREPRENDRE
Nathalie Lafontaine
0476/93.38.49
nathalie.lafontaine@wallonie-entreprendre.be

GRIDLINK
Bart Vandesompele (PR)
+32 (0)485 200 201
bart@thecontentmakers.com

Luc Demeyere (CEO)
+32 (0)475 808 803
luc.demeyere@enbro.com

SPARKI
Gunther De Backer (PR)
+32 475 903 909
gunther@backstagecom.be


Over ETHIAS

Ethias is de 3e verzekeraar Leven en Niet-Leven in België. Hij wordt erkend voor zijn uniek bedrijfsmodel dat stoelt op directe, digitale en publieke diensten, de inzet van 1.900 medewerkers, het vertrouwen van de klanten (1.180.257 klanten Particulieren en 43.064 klanten Collectiviteiten & Ondernemingen), de steun van zijn aandeelhouders, meer dan 100 jaar ervaring en een stevige financiële basis. Uitgaande van een solide groepsstrategie innoveert Ethias voortdurend om waarde te creëren en te voldoen aan de behoeften van morgen via ecosystemen in bijvoorbeeld gezondheid, mobiliteit en huisvesting. Met zijn fygitale aanpak en maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Ethias niet alleen een verzekeraar zijn, maar een partner voor alledag, toegankelijk voor iedereen.

Onze missie: de verzekering vereenvoudigen om u zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te bieden, met innovatieve producten en diensten. Als partner van uw dagelijkse leven stellen wij onze expertise en ons dynamisme tot uw dienst.

 

Over WALLONIE ENTREPRENDRE

Wallonie Entreprendre is de economische en financiële tool in dienst van Waalse ondernemingen. WE reikt de middelen aan die nodig zijn voor de ontwikkeling van de economische activiteit binnen diverse sectoren, zoals agrovoeding, biotech, deeptech en vele andere. De investeringen en financieringen van WE zijn altijd gericht op de creatie, de groei, de overdracht of de heropleving van ondernemingen. WE waakt over de naleving van de maatschappelijke en ecologische normen en pleit voor een duurzame en circulaire economische aanpak.

 

Over GRIDLINK

Gridlink, de holdingmaatschappij die de energiebedrijven Enbro, Earth en Gaele overkoepelt, biedt sinds 2013 een volwaardig dienstenpakket van energieadvies en -oplossingen aan uiteenlopende klanten. De doelgroep is zeer breed, van particulieren en KMO's tot industrie en overheid.

Honderdduizenden Europese klanten vertrouwen op Enbro en Gaele als een betrouwbare partner die hen de complexiteit van het energiebeheer uit handen neemt, zodat ze kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Met Earth richt Gridlink zich ook op duurzame energieoplossingen met zonnepanelen, batterijen en oplaadinfrastructuren. Gridlink staat voor hoogwaardige energieoplossingen en fungeert als een bonafide partner in het begeleiden van haar klanten naar een duurzamere toekomst.

Begin 2023 verwierf SFPIM een belang in Gridlink.

 

Over SPARKI

Sparki is een ambitieus groeibedrijf en wil het routeplan naar duurzame mobiliteit voor toekomstige generaties vormgeven. Dat doen ze door het krachtigste en betrouwbaarste netwerk van ultrasnelle laders voor elektrische wagens in België uit te bouwen. Sparki maakt het verschil door voluit te kiezen voor de snelste laadstations op de Belgische én Europese wegen. Alle locaties zijn strategisch gekozen op drukke verkeersassen. Een duidelijke focus op innovatie en toptechnologie zorgt voor een maximale betrouwbaarheid.

In 2022 heeft SFPIM een participatie genomen binnen Sparki.Enbro - Iedereen de  juiste energiedeal
Enbro België NV

Kortrijksesteenweg 387

8530 Harelbeke

+32 (0)9 394 394 0

info@enbro.com

Gridlink
Enbro - Iedereen de  juiste energiedeal

Iedereen het
juiste energietarief

Enbro - Iedereen de  juiste energiedeal

Duurzame energieoplossingen

Enbro - Iedereen de  juiste energiedeal

Ultrasnel elektrisch laden